Konkurranseregler for Gryr® på Facebook og Instagram

Gryr vil i 2019 ha ulike konkurranser på Gryr sin Facebook- og Instagramprofil.

Konkurransene varer gjennom hele året med ulike frister.

Konkurransene vil bestå av ulike oppgaver og spørsmål. Du deltar ved å skrive svaret ditt i kommentarfeltet til det enkelte konkurranseinnlegget.

Konkurransene har aldergrense 16 år og deltakelse er gratis.

Du kan delta så mange ganger du ønsker.

Dersom du vinner må oppgi ditt navn og adresse slik at vi kan sende deg premien. Hvis du er under 18 år vil vi be deg om å oppgi din mors, fars eller annen foresatt sin e-post adresse og telefonnummer slik at vi kan kontakte dem og få deres aksept før vi sender deg premien. Registrerte personopplysninger vil kun benyttes i forbindelse med administrasjon av konkurransen, og behandles i samsvar med reglene i personopplysningsloven. Alle personopplysninger slettes umiddelbart etter at konkurransen er avsluttet.

Deltakere som bryter konkurransereglene, jukser eller prøver å manipulere nettsidene, kan automatisk og uten forvarsel bli ekskludert fra videre deltagelse.

TINE kan på et hvilket som helst tidspunkt avbryte konkurransen.

Det trekkes vinnere ut fra kriteriene som er opplyst i konkurranseteksten.

Premiene varierer fra ulike reklameartikler, produkter eller billetter til arrangementer. Premien kan ikke veksles inn i penger. Vinneren er selv ansvarlig for å betale eventuell skatt på premien.

Vinnerne vil bli kontakter på Facebook eller Instagram.

Ved deltagelse anses konkurransereglene for å være lest og akseptert.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte TINE Kundeservice Privat:

Tlf: 51 37 16 06 mellom 09:00-15:00 fra mandag til fredag.
Epost: forbruker@tine.no
Post: TINE Kundeservice Privat
Pb. 7
0901 Oslo